Wie zijn we?

FriS, voluit Friends & Scream United vzw, is een sport- en activiteitenvereniging voor kinderen en volwassenen met een beperking evenals kinderen en volwassenen van (andere) kwetsbare en kansarme doelgroepen. Iedereen is van harte welkom ongeacht taal, gender, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, godsdienst of aard en mate van beperking. Bij FriS staan een warme sfeer, positivisme, geduld en begrip voorop. Iedereen is van harte welkom!

FriSolofie

Een FriSse club met een warm hart!

Wij gaan voor warme banden smeden met al onze begeleiders, leden en hun familie, hen een luisterend oor of troostende schouder bieden, ze eens goed vastpakken wanneer ze het nodig hebben en er voor hen zijn. Alles met het nodige respect en zonder betutteling of betweterigheid. We streven ernaar een warme ontmoetingsplaats te zijn waar we elkaar bij naam en toenaam kennen. Naar dat warme hart en het positieve buikgevoel gaan we dan ook altijd op zoek als we nieuwe begeleiders en valide clubs voor samenwerkingen polsen.

Iedereen welkom!

Iedereen die wil sporten, aan activiteiten deelnemen, op kamp gaan, helpen en ondersteunen, is bij FriS bijzonder warm welkom. Zo zijn sporters met een mentale beperking, met een fysieke beperking, met ADHD of verwante aandoening, met gedragsstoornissen, met een lichte tot matige auditieve beperking, met visuele beperking; evenals kinderen en volwassenen van (andere) kwetsbare en kansarme doelgroepen en al wie in een warme, ongedwongen, niet-competitieve sfeer wilt sporten, allemaal welkom bij ons. Iedereen heeft immers recht op leuke sportmogelijkheden, activiteiten, kamp, sociaal contact, waardering en respect, spelplezier… Onze gasten staan centraal, zij zijn de echte sterren, ongeacht de graad van hun beperking(en).

Deelnemen is winnen!

De echte Olympische gedachte: zowel op trainingen als tornooien en evenementen staan samen en goed sporten, elkaar aanmoedigen en iedereen een kans geven met zijn/haar sterke en minder sterke punten centraal. Winnen is geen doel op zich maar een leuke bijkomstigheid, zolang alle sporters maar volwaardig aan bod komen!

FriS is steeds op zoek naar vrijwilligers!

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie?

FriStorie

FriS is een sportvereniging voor kinderen en volwassenen met een beperking. De filosofie van FriS is eenvoudig… fris: iedereen die wil sporten en om één of andere reden niet volwaardig aan bod komt in een valide sportclub, is van harte welkom. En dat ongeacht zijn of haar taal, geslacht, leeftijd, nationaliteit, huidskleur, godsdienst of aard van de beperking.

FriS biedt een heleboel verschillende sporten aan: zwemmen, boccia, badminton, netbal en basket, voetbal, turnen, dansen.

Naast de wekelijkse werkingen gaat FriS ook jaarlijks op sportkamp tijdens de zomervakantie.

Bestuur

Het FriS bestuur wordt gevormd door:
Laurence LEBLICQ
Laurence LEBLICQ
Amber WALKIERS
Amber WALKIERS
Mathieu HENROTTE
Mathieu HENROTTE
Thalia SNOECK
Thalia SNOECK
Marc PEETERS
Marc PEETERS

Volg ons op sociale media

De recentste FriSse nieuwtjes vind je via onze sociale media